baner

Kreujemy wartość nieruchomości

O nas

POSNANIA INVESTMENT S.A. wraz z podmiotami powiązanymi tworzy niesformalizowany fundusz, którego głównym obszarem aktywności inwestycyjnej jest szeroko rozumiany rynek nieruchomości.

W długoterminowych projektach realizowane są procesy inwestycyjne, prowadzące do maksymalizacji wartości posiadanych nieruchomości. Procesy inwestycyjne realizowane są przez POSNANIA INVESTMENT S.A. na zasadzie własnego zaangażowania kapitałowego lub operacyjnej obsługi projektów podmiotów z nią powiązanych.

Tym, co odróżnia POSNANIA INVESTMENT S.A. od większości podmiotów działających w branży jest fakt, że sprzedaż nieruchomości nie jest celem, a jedynie narzędziem niezbędnym do realizacji celu, jakim jest maksymalizacja wartości portfela nieruchomości.

Maksymalizacja wartości portfela nieruchomości realizowana jest zarówno poprzez zwiększanie wartości nieruchomości będących już w posiadaniu POSNANIA INVESTMENT S.A. oraz podmiotów z nią powiązanych, jak  również poprzez włączanie do portfela kolejnych perspektywicznych nieruchomości.

Zatwierdzona na lata 2015 – 2025 strategia przewiduje podwojenie wartości portfela nieruchomości w tym okresie.

Kontakt

POSNANIA INVESTMENT S.A.
ul. Winogrady 143/1
61-626 Poznań

tel. +48 61 646 90 50

kontakt@posnaniainvestment.pl

NIP 7781467617
REGON 301300841
KRS 0000345107

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy 5 000 000 PLN opłacony w całości.